Llwybr Mawr Morgannwg

Ecoleg

Rhywogaethau

Estron Goresgynnol

Mae dros 3000 o rywogaethau anfrodorol ymledol (INNS) yn bresennol ledled y DU. Mae rhai yn cael mwy o effeithiau negyddol ar ein fflora a ffawna brodorol nag eraill, megis ysglyfaethu, cystadleuaeth am adnoddau neu orlenwi. Mae’n anghyfreithlon achosi lledaeniad rhai rhywogaethau ymledol oherwydd eu heffeithiau negyddol sylweddol, tra bod rhywogaethau trofannol eraill i’w gweld yn gyffredin yn ein gerddi.