Llwybr Mawr Morgannwg

Côd Ymddygiad

Parchwch Eich Gilydd

 • Ildiwch i ddefnyddwyr eraill. Mae croeso i bob cyfrwy ar Lwybr Mawr Morgannwg
 • Parchwch drigolion lleol, eu cartrefi a lle maen nhw'n gweithio
 • Gadewch gatiau fel yr oedden nhw pan ddaethoch chi ar eu traws
 • Peidiwch â rhwystro mynedfeydd
 • Cadwch at y llwybrau sydd wedi'u marcio a'r mannau cyhoeddus dynodedig
 • Cadwch gŵn ar dennyn o gwmpas anifeiliaid fferm, ac o fewn golwg bob amser

Parchwch yr Amgylchedd

 • Ewch â’ch sbwriel chi adref gyda chi, a chodwch fwy os gallwch chi
 • Rhowch faw cŵn yn y bag ac yn y bin
 • Peidiwch â chynnau tanau na barbeciws y tu allan i ardaloedd dynodedig

Parchwch Fywyd Gwyllt Lleol

 • Diogelwch gynefinoedd drwy gadw at y llwybrau sydd wedi'u marcio a'r mannau cyhoeddus dynodedi
 • Peidiwch â bwydo anifeiliaid gan y gall hyn eu niweidio neu eu rhoi o dan straen
 • Rhowch le i fywyd gwyllt, anifeiliaid fferm a cheffylau, yn enwedig os ydynt gyda'u rhai ifanc. Os bydd anifeiliaid yn cael braw neu’n mynd yn amddiffynnol, gallant achosi niwed i chi neu eu hunain.

Gwnewch Atgofion Da

 • Cynlluniwch eich taith
 • Dywedwch wrth rywun arall ble rydych chi'n mynd a phryd rydych chi'n disgwyl dychwelyd
 • Darllenwch y canllawiau diweddaraf ar Lwybr Mawr Morgannwg am gyflwr y llwybr
 • Tynnwch a rhannwch luniau